Kniha vějířů – nádherný dar pro naši knihovničku

Nakladatelství Karolinum nám do centra věnovalo nádherné dílo s názvem Kniha vějířů. Velmi děkujeme, nesmírně si toho ceníme.
Kniha je unikátním rukopisem sbírky 120 básní s nádhernými ilustracemi v kartuších ve tvaru vějířů z konce 16. století a nejrozsáhlejším dochovaným originálem žánru, tzv. knih vějířů – Ógi no sóshi – na světě.

Kniha vějířů je moderní překlad klasické japonské poezie, tzv. notoricky známých děl japonských básníků, na kterých se měly cvičit mladší generace, aby dokázaly složit stejně krásné verše. Knihy veršů doplněné ilustracemi vějířů se zřejmě vyvinuly z básnických soutěží, kdy se nově složené básně psaly na vějíře k ilustraci básně. Šlechtic doby Heian (794 -1185) tak musel být vzdělaný nejen literárně, ale musel umět i malovat a ovládat kaligrafii. Spojení poezie, kaligrafie, ilustrací na vějířích se v čase různě proměňovalo, přesto i na počátku dlouhého období Tokugawa (1600-1868), kdy byla tato Kniha vějířů sestavena, se v ní stále opakují slavné verše nej starších období.

Helena Honcoopová, tak dva další badatelé, Joshua S. Mostow a Makoto Yasuhara, prozkoumali jednotlivé básně velmi důkladně a nalezli souvislosti, které by český čtenář u jednatřicetislabičných kniha2básní, mnohdy anonymních, rozhodně nečekal. Kniha vějířů tak neobsahuje jen český překlad básní, japonské barevné faksimile původních stránek a důkladný poznámkový aparát, ale i pět esejů o knihách vějířů a důkladně zpracované přílohy. To všechno skýtá výklad nejširších souvislostí jak literárních, tak výtvarných i historických.

S tímto hodnocením se nabízí otázka: komu je vlastně kniha určena? Milovníkům poezie? Studentům japanologie? Historikům umění, aby si rozšířili obzory o zcela výjimečný japonský žánr? Asi bude třeba nechat na čtenářích, aby si vybrali, zda se budou kochat českým překladem, kniha7který se snaží dodržet japonskou koncepci krátké jedenatřicetislabičné básně, kde první tři verše (5-7-5 slabik) nastíní zajímavý a poetický obraz a následující dva verše (7-7 slabik) mu přiřadí velmi nečekanou, překvapivou souvislost.

Kniha je pro vás připravena k nahlédnutí a obdivu v našem centru…..

kniha6 kniha5 kniha4 kniha3

© 2018 Česko-japonské kulturní centrum Všechna práva vyhrazena.

cs_CZ
en_GB
ja