Poděkování organizátorům

Obrovské poděkování celému týmu Česko-japonského kulturního centra a všem, kteří pomáhali s realizací festivalu Japonské dny:

Ema Högrová, Amálka Chudá, Alexandra Farkasová, Ondřej Kupka, Gabriela Kupková, Alexandra Páclová, Tomáš Cink, Simona Bancířová, Nela Krupicová, Lukáš Musiol, Andrea Palakyová,studenti Střední školy společného stravování

Speciální poděkování paní ředitelce Střední školy společného stravování Ivaně Matulové a paní učitelce Adrianě Toškové za skvělý přístup a ochotu,

paní ředitelce Janáčkovy konzervatoře Ostrava Soni Javůrkové za vstřícnost a profesionalitu celého jejího týmu,

paní ředitelce Ostravského muzea Jiřině Kábrtové a Míši Foltýnové a dalším, kteří nám velmi pomohli při realizaci festivalu,

Ivaně Kavalové a všem zaměstnancům Domu kultury města Ostravy za profesionální přístup a pomoc ve všech ohledech.

Veliké poděkování moderátorům Kateřině Huberové a Michalu Sedláčkovi za udržení skvělé nálady, vtipné vsuvky a podporu ve chvílích, kdy v zákulisí panoval trošku zmatek a oni zařídili, že diváci nic nepoznali 🙂

Petru Maderovi a Jarkovi Wojtylovi za profesionální fotky a video. Díky kluci 🙂

Marcelu Jarolimovi za profesionální překlad bez jehož pomoci bychom nezařídili tak pestrý program.

Alexandru Kovalovi, který se celý týden staral o zdraví Teru Ogawa a Teruka Ogawa.

A v neposlední řadě Taťáně Beranové a Janu Kudlovi za skvělou organizaci a vyčerpávající práci.

© 2018 Česko-japonské kulturní centrum Všechna práva vyhrazena.

cs_CZ
en_GB
ja